Telephelyfejlesztés és ipartelepítés (pályázat)

Kiíró: KMOP
Határidő: 2013.12.2.

Pályázat kódja: KMOP-1.5.3./C és B 13
(DAOP-1.1.1./E és D-13, ÉMOP-1.1.1./F és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E 13)

Mi a pályázat célja?
Telephelyfejlesztés. Mikro, kis- és középvállalkozások (KKV) meglévő illetve új telephelyeik kialakítása, fejlesztése, ezáltal versenyképességük megőrzése, fokozása, a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

Kinek szól a pályázat?
Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, amelyeknek az utolsó lezárt teljes üzleti évben az átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt és rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel. Pályázni lehet közép – magyarországi (pest – megyei és budapesti), észak – magyarországi, dél – alföldi, nyugat – dunántúli régiókban megvalósuló fejlesztésekkel. A pályázaton az alapvetően mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások nem vehetnek részt, illetve kereskedelmi, turisztikai, vendéglátó és pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó ingatlanfejlesztés sem támogatható.

Mekkora összeget és milyen támogatási intenzitással lehet elnyerni?
A támogatás aránya a vállalkozás méretének és a beruházás helyszínének függvényében 40-70%. Az elnyerhető támogatás összege 10-60m forint.

Mire lehet támogatást kérni?
Új épületek építéséhez és/ vagy meglévő épületek korszerűsítéséhez építési és infrastruktúra fejlesztési tevékenységek fejlesztésére, új berendezések / gépek beszerzésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére lehet pályázni.

Mikor lehet benyújtani a pályázatot?
2013. november 5-től 2013. december 2-ig lehetséges.

Milyen egyéb fontos szempontok vannak?
– A támogatással megvalósított létesítményt a fejlesztés befejezését követő 3 üzleti évben fenn kell tartani, azaz működtetni kell.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben az éves statisztikai állományi létszáma nem csökkenhet a bázislétszám (2012-es érték) alá.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy 1-6 új munkahelyet teremt (pályázó méretétől függően).
– Az elnyert támogatás 50%-a előlegként megkapható.

forrás: pmkik.hu